Kapcsolat: striker@striker.hu

Legújabb tartalmak

Jelenlegi hely

Kulturális szakigazgatás

 • Álláspont a CXL. törvény-módosító előterjesztésről

A közművelődési szakmai szervezetek közül néhány megkapta - egyhetes véleményezési határidővel - az 1997. évi CXL törvény módosítását célzó tervezetet.
Mint az 1997. decemberében jóváhagyott törvény közművelődési részének  1991-1997. közötti szaktárca-felelőse szükségesnek tartom nyilvánosságra hozni álláspontomat a tervezetről.

Itt olvasható "Kis lépés egy embernek, nagy lépés a totális állam felé" című rövid véleményem, melyhez csatoltam az MDF kormány alatt 1992-ben a szakfőosztályunk által készített előkészítő koncepciót, és magát a jelen, 16444/2017 számú előterjesztést is.

A hat éves országos előkészítő munka nyomán a Magyar Országgyűlés által elfogadott törvény kisebb módosításokkal huszadik éve hatályos és hozzájárult a helyi közművelődési tevékenységek és azok közösségi színtereinek fennmaradásához - elsősorban a 8 milliós vidéken élő lakosság kulturális hozzáférésének és kulturális aktivitásának öntevékeny és értékgazdag, sokféle módon megnyilvánuló tevékenységének lehetővé tételéhez.

Elemzésem célja, hogy ez a hatalmas gazdagság, autonóm kulturális közösségi tevékenység ne szenvedjen csorbát egy esetleg nem megfelelően előkészített és nem kellő történelmi tapasztalattal megfontolt fogalmazásmód miatt.
 

 • Kulturális szaktörvény

A többpárti parlamenti demokrácia bevezetését követően felkértek, hogy az új Művelődési és Közoktatási Minisztériumban vegyek részt a közművelődési törvény újra-alkotásában és közművelődési pályázatok lebonyolításában. 1992-től osztályvezetőként, majd 1994-től főosztályvezetőként egy – számos kultúrpolitikai oldalt reprezentáló – munkacsoportot kértünk fel a törvény szövegezésére. Az 1997. évi bizottsági vitákban a tárca képviselőjeként vettem részt, s a CXL. számot kapott törvény 1997. decemberi parlamenti elfogadását ma is a közművelődési terület részére hasznos lépésnek tartom.
 

 • Közművelődési Pályázat 1991-1992
   
 • Közkönyvtárak éve
  A Művelődési és Közoktatási Minisztériumban 1994-től a közkönyvtári terület szakigazgatásának feladata is a Közművelődési Főosztály hatáskörébe került. A terület fejlesztése érdekében dolgoztunk ki javaslatokat, köztük a Közkönyvtárak Éve elképzelést, melyből a Nemzeti Kulturális Alap 1996. évi közkönyvtári prioritás programja született és valósult meg.
   
 • Striker Sándor: Lidérces mennyország

1995. március 9-10-én Győrött országos konferenciát szerveztek a kultúrát befolyásoló társadalmi, politikai, gazdasági és technikai körülmények változásairól, illetőleg a változások hatásáról, azaz kultúránk mai állapotáról. A mindenkori rendszerváltozások műveltségbeli és kulturális stratégiai változásokat jelentettek...

Miniszteri Dicséret átvétele Mádl Ferenc minisztertől (MKM, 1994)