Kapcsolat: striker@striker.hu

Legújabb tartalmak

Jelenlegi hely

Kultúrák

  • Kultúránk és közösségeink

Megjelentették a TIT Stúdió honlapján a Magyar Kultúra Napján 2018. január 22-én megtartott előadásom dia-sorozatát. Ide kattintva megtekinthetők - a hanganyag leírásán még dolgozom. 

Az előadás felvázolja a totális állam lebontásának majd újbóli felépítésének folyamatát 1948-2018 között.

A totális államot a Magyar Katolikus Lexikon így írja le:

"totális állam, totalitárius állam, totalitarizmus: a →diktatúra 20. századi formája, mely az állam mindenhatóságát jelenti. – A vezérkultusz világnézetét megvalósító államforma, a demokrácia ellentéte; →pártállam, amelyben az egyetlen párt (állampárt) vezére egyúttal az állam vezére is. A ~ban nincsen, v. csak névleges a parlament, a szólásszabadság; a kultúra, a hírközlés, az okt. és tájékoztatás minden ága az államnak, valójában az azt irányító állampártnak van alávetve. A párt a teljes hatalom birtokosa, pol-ját a pártnapokon (pártkongresszusokon) előterjesztett vezéri javaslatok irányítják. A ~ működését gyors elhatározások, erőszakos érdekérvényesítés, a vélt v. valós tört. sérelmek legkisebb engedményekkel való orvoslására törekvés, az erő tisztelete és a mindenben sikerre törekvés jellemzi. Az ellenzékiséget a ~ érdekében hozott törv-ekkel megtorolják."

http://lexikon.katolikus.hu/T/tot%C3%A1lis%20%C3%A1llam.html

 

  • Kulturális diplomácia, London

A londoni magyar kulturális intézet hidegháborús felszámolását követően csaknem fél évszázaddal, 1997-ben született kormány-döntés egy ilyen kulturális kapcsolat újra-létesítéséről. A vezetésre kiírt pályázatra benyújtott koncepcióm alapján 1998. májusától Londonban mint kulturális attasé, és az akkor így létrehozandó Londoni Magyar Kulturális Központ igazgatója dolgoztam.

 

  • Mediatandem Ungarn

2006-ban a stuttgarti Robert Bosch Stiftung támogatásával kezdeményezte Bogár Zsolt újságíró egy egyhónapos tanulmányút meghirdetését németajkú újságírók részére. Felkérésére vettem részt a 2006-os, majd annak sikere után a 2008-as projekt résztvevőinek pályázati döntésében, s a projektek megtervezésében és lebonyolításában. S ha már ott voltam, a fotózásba - főként a résztvevők portréinak készítésébe - is beszálltam egy kicsit.

 

  • Civilként a kulturális együttműködésekért

              Barátainkkal 2006-ban egy nonprofit szervezetet hoztunk

               létre, tevékenységét a honlapján lehet megnézni itt:

 Kulturális Sokszínűségért Alapítvány

 

  • Világmozi / World Cinema