Kapcsolat: striker@striker.hu

Legújabb tartalmak

Jelenlegi hely

Szakmai profil

dr. habil. Striker Sándor, PhD

Telefon: +35 30 246 4822
E-mail: striker@striker.hu

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • Kultúra- és művelődéselmélet
 • Irodalomtörténet
 • Felnőttoktatás-elmélet

Hablitáció:

Neveléstudomány, 2016. március 8.

Doktori fokozatszerzés:
PhD, irodalomtörténet, 1997, ELTE Bölcsészettudományi Kar

Témavezetés:

Folyamatban lévő PhD témavezetés:

A fenntartható fejlődés kulturális vonatkozásai: a művelődési házak
és kulturális központok szerepe és lehetőségei a környezeti nevelésben

Szakmai pályafutás

Összefoglalva itt érhető el.

Legfrissebb publikációk:

 1. Kulturális meghatározottság és gömb-gondolkodás. Zempléni Múzsa, XV. évf. 3. sz. 2015. ősz pp.5-17.

 2. A kollektív memóriával való találkozás öröme. In: Káldy Mária, Kajári Gabriella (Szerk.): A szerethető múzeum, Szentendre (2015)

 3. A felnőttképzés és a felnőttkori tanulás kultúraelméleti megközelítései, Budapest: ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 151 p. (2015)

 4. Our Local Realities – A Call for Comparative Cultural Philosophy - Andragógia és Művelődéselmélet 2:(1) pp. 20-27. (2014)

 5. Valóságaink világa, Napút, Ekszpanzió (6), 2013., XV. évfolyam 6. szám, pp. 99-105.

 6. Democracy, Participation vs. Paternalism - Patterns of Informal Adult Learning In: Sándor Striker (Szerk.) Adult Education - Historical and Theoretical Perspectives, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. pp. 35-51.

 7. Bővülő képzési kínálatunk elé - helyzetelemzés és előretekintés. In: Arapovics M, Molnár A, Striker S (Szerk.) A művelődés, kultúra, felnőttképzés 50 éve az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakemberképzésében. Budapest: ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2011. pp. 111-119. (ISBN:978-963-89432-1-7) (ISBN 978-963-312-099-6)

 8. Amit nem mutat az Eurostat – a magyar felnőttoktatás sajátos történeti meghatározottsága. in:A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata, 2010. december, II/28. 26 p. Raabe Kft.

 9. A Seventy-Year Friendship – Eva Zeisel and Arthur Koestler, The Hungarian Quarterly, Volume LI No 198 Summer 2010, pp. 139-145 http://www.hungarianquarterly.com/no198/15.shtml

 10. Historic Experiences as Decision-Influencing Factors of Strategies Concerning Participation in Adult Education in Hungary, FORIM Meeting, Linz, February 24-25, 2010, 10 p.

 11. A felnőttoktatás, mint kulturális válasz Európában, Neveléstudomány – reflexió – innováció – Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet tudományos műhelyeinek bemutatkozása, Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. pp. 52-70.(ISBN:9789636933326)

 12. Időskorúak képzési igényei Európában, in: Sz.Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei, NFI 2005, pp. 95-126 http://mek.niif.hu/06500/06528/06528.pdf

Legfontosabb publikációk:

 1. Az ember tragédiája rekonstrukciója I-II., Tanulmány a helyreállított szöveg közlésével, Budapest, 1996, 292 + 217 p.
 2. Hungary Arts Directory, A comprehensive guide to cultural institutions and training centres in Hungary, 414 p., társszerkesztő, Visiting Arts, London, 1999
 3. A felnőttoktatás ma: ablak és/vagy tükör. tanulmány, in: A magyar felnőttoktatás mai helyzete, Budapest, 1997, pp. 47-54.
 4. Lidérces mennyország – a kultúra szerepe a változó világban (konferencia kötet), szerk., előszó, összegzés, Magyar Művelődési Intézet, 1997
 5. The Dancehouse. Folklorism in Hungary in the 1970s. Forum 1987/1, Budapest-Leiden, pp.100-131.

Szakmai, közéleti tevékenység:

Hivatkozások:

Kitüntetések

 • Az Év Tanára Hallgatói Díj, Andragógia BA és MA, ELTE PPK, 2014
 • Rektori Dicséret, ELTE, 2013
 • Az Év Tanára Hallgatói Díj Andragógia BA nappali tagozat, ELTE PPK, 2012
 • Az Év Tanára Hallgatói Díj Andragógia MA levelező tagozat, ELTE PPK, 2012
 • Az Év Tanára Hallgatói Díj Andragógia BA és MA, ELTE PPK, 2010-2011
 • Miniszteri Dicséret, 1994
 • Berzsenyi-díj, 1972

Egyetemi tantárgyak tematikái